„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Közszolgáltatási Szerződés

Az Avar Ajka Nonprofit Kft. az Észak – Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjaként és az ÉBH Észak – Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. résztulajdonosaként szerepet vállal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által Európai Uniós támogatásból megvalósított nagytérségi hulladékkezelési rendszer üzemeltetésében a közszolgáltatási területe vonatkozásában.

Az Önkormányzati Társulás tagönkormányzataival kötött Közszolgáltatási Szerződés megtekinthető és letölthető innen:

Általános Szerződési Feltételek

Társaságunk közszolgáltatási tevékenységének és igénybevételének általános szabályait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza, mely megtekinthető itt:
(A baloldali "HASZNOS LINKEK"-ből közvetlenűl letölthető)