„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Jó tudni

 

 

1. Kötelező közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdése értelmében:

„a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn."

Az önkormányzat által biztosított közszolgáltatás kötelező jellegéből adódóan a Hgt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybevétele szintén kötelező minden ingatlantulajdonos számára. A kötelező közszolgáltatás nem csupán a keletkezett hulladék elszállítását foglalja magában, hanem a begyűjtést, szállítást, díjbeszedést, elhelyezést, utógondozást is.