„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Jó tudni

3. Arányosság

A Hgt. 25.§ (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni.

Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlőséget jelent, hiszen gyakorlatilag "megvalósíthatatlan" a hulladék háztartásonként történő lemérése, mellyel összefüggésben az Alkotmánybíróság a 48/2000. (XII. 18.) és 506/B/2001. AB határozataiban az alábbiakat fejtette ki:

„...Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyedi mérések alapján történő szemétszállítás technikailag nem megoldható, vagy csak magas költségráfordítással biztosítható. A szerződött űrtartalmú szeméttároló edénynek a gyűjtési gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékűségének érvényesüléséhez vezet. (...) Mivel a tárolóedények űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága a kibocsátott szemét tényleges mennyiségét tükröző normaszámítási mód, az erre alapított szolgáltatási díjmegállapítás tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi."

A hulladékkezelési közszolgáltatás olyan szolgáltatás, melyben a bizonyos fokú aránytalanság lehetősége benne rejlik, azonban az önkormányzatok különböző rendeleti szabályok bevezetésével (eltérő űrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó általi igénybevételének lehetősége, zsákok biztosítása többlethulladék keletkezése esetén, mentességek és kedvezmények előírása) törekedhetnek az arányosság biztosítására.