„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Jó tudni

 

7. Az esetleges „kéttényezős hulladékszállítási díj" alkalmazása esetén az ingatlantulajdonos az alapdíj (rendelkezésre állási díj) és az ürítési díj összegét köteles megfizetni.

A Hgt. 25.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási díj - az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti ráfordítások állandó fedezetének és a közszolgáltatás folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében - meghatározható alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj összegeként is. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az ürítési díj - az elvégzett közszolgáltatással arányosan - a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. (tartalmazza a lerakás, díjbeszedés díját is)

A Korm. r. 6.§ (2) bekezdésére is tekintettel amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, az ingatlantulajdonos a kötelezettsége megszegése – tipikusan hulladék át nem adása – esetén is köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni, ami kéttényezős díj esetén az alapdíj és az ürítési díj összege. E két díj megfizetése kötelező közszolgáltatás esetén, egy olyan díj megállapítási rendszerben, ahol nem a hulladék mennyisége – azaz nem mérés alapján –, hanem az edényzet űrtartalma alapján van a díj megállapítva nem választható külön.

A közszolgáltatási díjat kéttényezős díj esetén az alapdíj és az ürítési díj összege adja, az ingatlantulajdonosnak pedig a közszolgáltatási díjat, nem pedig az alap vagy ürítési díjat kell megfizetnie abban az esetben is, ha nem teszi ki az edényzetet, vagy az üres vagy félig van. A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az, hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a szemetét összegyűjteni, (az akár 1 vagy 20 kg), és átadni a közszolgáltatónak.