Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Üdvözöljük az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. internetes portálján!

  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Hírek

Indul az új hulladékgazdálkodási rendszer

 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!

 

Mint ahogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás már többször tájékoztatta a térség lakosságát, az elmúlt időszakban megvalósult az új regionális hulladékkezelési rendszer önkormányzati, állami és Európai Uniós források felhasználásával. Ennek részeként Ajkán megépítésre került a hulladékátrakó állomás, a szelektív hulladék válogató csarnok, valamint a város területén 35 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra.
Az önkormányzati társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján a rendszer indulásával a térség lakosságától begyűjtött hulladék nem az ajkai hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra, hanem az átrakóállomáson nagyméretű préskonténerekbe kerül, amelyeket a Királyszentistvánban megépített regionális hulladékkezelő központba szállítunk el. Ott történik különböző mechanikai és biológiai eljárások segítségével a hulladék feldolgozása, melynek eredményeképpen annak 70 %-a újrahasznosítható lesz. A szelektív hulladékot begyűjtés után válogatócsarnokban választjuk szét anyagfajtákra és tömörítés-bálázás után értékesítjük feldolgozó, hasznosító partnereinknek.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az új hulladékkezelési rendszer létesítményeinek teljes körű üzemeltetése ez Európai Uniós normáknak megfelelően és a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján 2012. július 1-én megkezdődik. Az új technológiai rendszer működtetése azonban jelentősen magasabb költséget jelent, így az ingatlantulajdonosokra is nagyobb teher fog hárulni. Ettől az időponttól kezdődően lép életbe a régió teljes területén egységesen az önkormányzatok által már korábban helyi rendeleteikben szabályozott új, kéttényezős díjszerkezet az új díjtételekkel, és a nem lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is számlázásra kerül az egyik díjtényező, az alapdíj.
Tájékoztatásul az alábbiakban bemutatjuk a bevezetésre kerülő új díjtáblázatot a kéttényezős díjszerkezettel. A táblázatban a családi házas ingatlanoknál használható kukaméreteknek megfelelő díjak láthatók, a társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanok esetében a közös költségben jelennek meg az ennek megfelelő díjak.

dijtablazat

Ezúton kérjük támogatásukat az új, Európai Uniós normáknak és környezetvédelmi jogszabályoknak is megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez.

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!
Elérhetőségeinkről és egyéb információkról tájékozódhatnak honlapunkról: www.avarajkakft.hu

AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.