Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Tájékoztatás

figyelem s
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

A naprakész információkért kérjük, egyeztessen Ügyfélszolgálatunkkal!

Szíves megértésüket köszönjük!

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Cégünkről

A társaság legnagyobb volumenű, legjelentősebb tevékenysége a települési szilárd hulladék gyűjtése, kezelése. Ajkán és 47 környékbeli településen végezzük a szolgáltatást az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként. Az összes ellátott ingatlan száma meghaladja a húszezret, ebből Ajkán mintegy ötezer családi ház és több, mint hétezer társasházi lakás, vidéken pedig közel kilencezer lakóingatlan található.

 

A közületi ügyfelek száma meghaladja a hatszázat. A hulladékgyűjtő edények ürítési gyakorisága a hatályos közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik, lehetőséget biztosítva az ennél gyakoribb ürítési alkalom igénybevételét is.

A közszolgáltatási területünkön teljes mértékben kiépült a hulladékgyűjtő szigetek rendszere, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Az innen begyűjtött hulladékok az üzemeltetésünkben lévő hulladékválogatóban kerül előkezelésre. Mindezeket kiegészítve a korábbi hulladéklerakó telephelyen hulladékudvar és átrakó állomás is üzemeltetünk.

A közterület fenntartás tevékenységünk keretében cégünk végzi Ajka város Önkormányzata tulajdonát képező közterületek kézi és gépi tisztítási és pormentesítési munkáit, valamint hó és síkosság mentesítési munkákat. Ennek keretében 384.068 m2 útfelület és 82.214 m2 járdafelület folyamatos tisztán tartását 470 db közterületi hulladékgyűjtő ürítését, karbantartását valamint 58 db buszmegálló takarítását végezzük.

A közterület fenntartási feladatainkat egészíti ki a parkfenntartási feladatkör, mely keretében belterjesen gondozott parkterület: 705.000 m2, a virágfelület 1.850 m2, cserje felületet pedig 33.000 m2. Társaságunk tevékenységével jelentősen hozzájárul, hogy Ajka egy élhető és tiszta város, mely megfelel a modern kor igényeiknek.