Pályázat

szechenyi 2020 300

Fenntartható városi környezet elősegítése Ajka városában

A támogatás összege: 1.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Tájékoztatás

figyelem s
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

A naprakész információkért kérjük, egyeztessen Ügyfélszolgálatunkkal!

Szíves megértésüket köszönjük!

„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Panaszkezelési Szabályzat

Társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége ellátásával kapcsolatos eljárás ellen felmerült, megfogalmazott egyértelmű igényt panaszként kezeljük, amennyiben beazonosítható a panaszos, a panasszal érintett ingatlan címe és a panasz tárgya.
A közszolgáltatótól történő általános tájékoztatás és állásfoglalás kérése, valamint méltányossági eljárás igénylése nem minősül panasznak.

Társaságunk a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai szerint jár el.
A törvényi előírások betartása és az jogszabályok változásainak folyamatos követése érdekében Társaságunk fogyasztóvédelmi referenst alkalmaz.

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése.
A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Panaszkezelési szabályzatunk letölthető: innen